Systémy pro zachycení pádu

Trvalé zádržné systémy najdou uplatnění všude tam, kde je potřeba zajistit osoby proti pádu z výšky a kde se předpokládá pravidelný pohyb pracovníků. Výhodou trvalých zádržných systémů je možnost jejich instalace na většinu starších budov a konstrukcí a zároveň snadná implementace u nových projektů.

Trvalé zádržné systémy lze instalovat pod různými sklony a úhly, lze s nimi kopírovat půdorys stavby, a to ve všech osách. Jsou vhodné pro vnitřní i vnější použití. V případě správné údržby a pravidelných kontrol je životnost trvalých zádržných systémů stejná jako životnost budov a konstrukcí, na kterých jsou nainstalovány.

Zjistit víc informací